छोक (छोटो कविता)

चिलाउँछ आजकल मेरो डडेलो चिलाउँछ
कन्याउँदा निको भएन के डढेलो लगाउँ त !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *