हाइकु – नवराज सुब्बा

(एक)
लौ घामसित
एक अबैध बत्ति
जिस्किरहेछ

(दुई)
छि गर्ने भन्दा
देख्नेलाई पो लाज
भनेको यै हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.