Category Archives: Notes on Public Health

DPHO Morang_ Annual Reports

HIV/AIDS District Profile of Morang 2013

Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2069/70

Population Profile of Morang 2070

Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2068/69

Morang District Profile 2067-68

Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2067/68

Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2066/67

Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2065/66

Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2062/63

Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2061/62

 

राष्ट्रिय खोप दिवस बालअधिकार

सन्दर्भ– राष्ट्रिय खोप दिवसः २८ चैत्र २०६६ (नवराज सुब्बा)

पोलियोको पूरा मात्रा पाईसकेको बालबालिकाले वर्षेनी मनाइने राष्ट्रिय खोप दिवसमा पोलियो थोपा थप खुवाउन पर्ला कि नपर्ला ? थप खोप खुवाउँदा बच्चालाई नराम्रो असर पर्ला कि ! Continue reading राष्ट्रिय खोप दिवस बालअधिकार