Info

Info

Now, the book ‘Kirat Limbu Sanskriti…’ available online
‘किरात लिम्बू संस्कृति मानवशास्त्रीय विवेचना’ पुस्तक अनलाइन उपलब्ध छ ।

Kirat Limbu Culture: An Anthropological Review (Book Released)

––– पुस्तक लोकार्पण ––– वि.सं. २०७७ चैत्र २७

पुस्तक: किरात लिम्बू संस्कृति मानवशास्त्रीय विवेचना
लेखक: डा. नवराज सुब्बा
प्रकाशकः अजम्बरी पब्लिकेशन, काठमाडौं, नेपाल ।
Digital Publishing and Distribution: www.thuprai.com