Browsed by
Category: Books Public Health जनस्वास्थ्य पाटा बाटा अनुभूति

Nawa Raj Subba

Janaswasthya Pata Bata Anubhuti

Janaswasthya Pata Bata Anubhuti

कृति : जनस्वास्थ्य पाटा, बाटा र अनुभूति विधा : जनस्वास्थ्यसम्बन्धी लेख लेखक : नवराज सुब्बा प्रथम संस्करण : २०६३ बैशाख प्रकाशक : वाणी प्रकाशन विराटनगर नेपाल Preview/Download कृतीभित्र जम्मा ३१ वटा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक तथा स्वास्थ्य प्रबर्धनात्मक लेखहरू संग्रहित छन् । १ जनस्वास्थ्यमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रहरू २ एड्स रोक्न सबैले प्रतिज्ञा गरौं ३ राष्ट्रिय एड्स नीति र आजको चुनौति ४ नाम हैन काम बुझ्ने दिन – कण्डम दिवस ५ स्तनपान प्रवर्धनमा वाल अधिकारवादी दृष्टिकोणको खाँचो ६ शिशु स्याहारमा हानिकारक चलन…

Read More Read More