फयङहाङ साँबा वंशावली

फयङहाङ साँबा वंशावली

sLFft- ofSy’I moixfI ;faf Kirat Senehang Samba Phayang Genealogy 

Footnote: The ethnic branch of Phayang Samba emerged in the history of Mewakhola Thum Samba Taplejung Nepal.फयङ साँबा वंशावलीको क्रमागत ऐतिहासिक काल (इतिहास) कालखण्डमा आइपुग्दा अध्ययनार्थ पुस्ताक्रमको अघि ‘इ’ वर्णले संकेत गरिएको छ । यसले इतिहास कालखण्ड बुझाउँछ ।
  • Phayang Samba Mewakhola branch मेवाखोला
Mewakhola_Genealogy-PhayangSamba

  • Phayang Samba Hangpang branch हाङपाङ
Hangpang_Genealogy_PhayangSamba

  • Phayang Samba Sankhuwa Sabha branch संखुवासभा
SankhuwaSabha_Genealogy_PhayangSamba

  • Phayang Samba Panchthar branch पाँचथर
Panchthar_Genealogy_PhayangSamba

  • Phayang Samba Bhutan branch भुटान
Bhutan_Genealogy_PhayangSamba

  • Phayang Samba Sikkim branch सिक्किम
SikkimGenealogy_PhayangSamba

Comments are closed.